Το Χάος, όπως ονομάζεται είναι ένα ακόμη ένας πόλος έλξης για τους επισκέπτες. Είναι ένα βάραθρο το οποίο έχει κυκλικό σχήμα. Το βάθος του είναι 55 μέτρα και η διάμετρος της 120 μέτρα.