Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν Μουσεία όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Λαυρίου, το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1984 και το Ορυκτολογικό –Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας.