Το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν παλαιότερα η Γαλλική Εταιρεία Λαυρίου. Είναι το μοναδικό πάρκο στην Αττική το οποίο εξειδικεύεται στην ρομποτική, στο λέιζερ, την εξοικονόμηση ενέργειας και σε πολλούς άλλους τεχνολογικής φύσεως τομείς. Θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής.